دانلود آهنگ دلم خنده هاتو میخواد از بیدل دانلود آهنگ شنیدنی دلم خنده هاتو میخواد از بیدل با ملودی دلنشین آماده دریافت میباشد دانلود آهنگ دلم خنده هاتو میخواد با بهترین کیفیت و متن ملودی Downloade Ahange Bdell - Delam Khandehato Mikhad

دانلود آهنگ دلم خنده هاتو میخواد از بیدل

.:♪♪♪♪♪ ♪ ♪♪♫♪♪ ♪ ♪♪♪♪♪:.

متن آهنگ دلم خنده هاتو میخواد از بیدل

ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺟﺎﯼ ﻣﺸﺖ ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﯾﻪ ﭼﺎﯼ ﺗﻠﺦ ﺗﻮ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﻮ دست ﺗﻮ ﺑﻐﻠﻢ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﻫﻨﻮﺯ ﺻﺪﺍﺕ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺎﺩ ﺩﻟﻢ ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﭼﺸﺎﺕ ﺷﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﺩﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺯﻝ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎﺭﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﮑﻨﻤﺶ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺗﯿﮏ ﺗﯿﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﻭ ﻣﻐﺰﻡ ﮐﺎﺵ ﯾﻪ ﺧﻨﺪﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﺟﺎﺵ ﻭﺍﺳﻢ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎش ﮐﺎﺵ ﻣﯽ‌ﺷﺪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯾﻢ ﮐﺎﺵ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻤﻮنی ﮐﺎﺵ ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺮﻓﺎﻣﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﺑﺨﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻧﯽ... ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﻋﺸﻘﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﺸﯿﺪﻡ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﯾﻮﻭﻧﻤﻮ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺕ ﺑﺪِ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﻤﯽ‌ﮔﻢ ﺍﮔﻪ ﺳﺮﺩ ﺷﺪﯼ ﺩﯾﺪﯼ ﺩﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺑﺒﯿﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﮑﺴﺎﺕ ﺁﺭﺯﻭﺵ ﻣﺮﮒ ﺷﺪﻩ... ﺩﻟﻢ ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ﺣﺘﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻠﺦ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﺠﯿﺒﻪ ﺑﻌﺪﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺷﺒﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﻮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮ پریده ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻭﺭﺵ ﮐﺮﺩ ﺍﻭﻥ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﻫﺴﺖ ﺍﻭﻥ ﺑﻮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻭﻟﯽ ﻗﺼﻪ ﺷﺪ ﺁﺧﺮﺵ ﺗﻠﺦ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﻓﺖ ﺑﺎﻭﺭﺵ ﺳﺨ‍‍ــﺖ بود ﺩﻟﻢ ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﺗﻮ میخواد ﻫﻨﻮﺯ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺑﯿﺎﯼ ﺗﻮ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﮒ ﻣﯽﺩﻡ ﺳﺮﺕ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﯿﻨﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﯽ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﻮﯼ ﺗﻨﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻣﺎﺕ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﺎﺕ ﯾﻪ ﻣﺸﺖ ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯽﭘﺮﻥ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪﺍﺕ ﺁﺧﺮ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﺭﻓﺘﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺮﺳﺨﺘﯽ... ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻫﺮﺟﺎﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ...

دلم خنده هاتو میخواد بیدل

دانلود همه آهنگهای بیدل .:♪♪♪♪♪ ♪ ♪♪♫♪♪ ♪ ♪♪♪♪♪:. یک موزیک دلنشین دیگر بیدل به نام دلم خنده هاتو میخواد با دو کیفیت متفاوت Mp3-320 و Mp3-128 برای طرفداران این سبک از وبسایت تو آهنگ آماده دریافت شما عزیزان میباشد. باعث افتخار تو آهنگ است که با بالاترین سرعت امکان دانلود را برای آسایش شما فراهم میسازد ، امیدواریم این مطلب را به اشتراک بگذارید.

دانلود آهنگ دلم خنده هاتو میخواد از بیدل منتشر شده از رسانه اینترنتی تو آهنگ

در صورت مشکل داشتن متن آهنگ و یا پست و یا غیر مجاز بودن مطلب از طریق تماس با ما به ما اطلاع دهید
فایل تمام آهنگ ها دارای کاور اورجینال میباشد.

باکس دانلود

دانلود آهنگ با کیفیت 320 Download Now!دانلود آهنگ با کیفیت 128 Download Now!
کد پخش آنلاین این آهنگ برای وبلاگ و سایت شما

مطالب مشابه دیگر …

تمامی مطالب سایت تو آهنگ مجاز بوده و تابع قوانین جمهوری اسلامی می باشد
در صورت درخواست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه لینک دانلود برداشته خواهد شد !

ارسال نظر

0 نظر